Skip to main content

Waarom coaching?

"Zonder inzicht is groei gebaseerd op toeval en kan succes zomaar verdwijnen"

Coach filosofie

Ontwikkeling is een proces. Hierin zien we het als onze verantwoordelijkheid om het veranderproces in gang te zetten, medewerkers wedstrijdfit te maken binnen de aandachtsgebieden mentale weerbaarheid, communicatieve vaardigheden, structuur, leiderschap, strategie en discipline.
Dit alles in nauwe samenwerking met de organisatie. Wij kunnen energie steken in trainen en coachen, echter als dit niet wordt ondersteund door de organisatie dan zal al het geld en energie dat erin wordt gestoken verloren gaan.
Tijdens het coachtraject kiezen we ervoor om een constant lijntje met de coachee te houden. Concreet betekent dit dat er niet alleen contact is tijdens de persoonlijke momenten. Maar ook, waar nodig, tussentijds (telefonisch en/of e-mail).

Een coachtraject kan, in onze optiek, niet starten voordat we de doelstellingen zorgvuldig bepaald hebben.

We gebruiken de volgende manieren om de doelstellingen in kaart te brengen:

  • Praktijkscan (rollenspel met video analyse)
  • Diepte interview
  • Competentieanalyse

Persoonlijke coaching

Ontwikkelen begint bij bewustwording. In de eerste fase van de coaching kiezen we daarom voor het persoonlijke gesprek. Hierin gaan we zijn of haar overtuigingen en gewoontepatronen bespreken/ analyseren en, waar nodig, doorbreken.

Tevens bieden we de coachee de mogelijkheid om naast het persoonlijke gesprek telefonisch  en/of e-mail contact te zoeken  met de coach.

Praktijksessie

Onze praktijksessies zijn enerzijds bedoeld om de besproken onderwerpen (coachsessie) in de praktijk te brengen en anderzijds om een verdiepingsslag te maken.

Voor ons is het belangrijk dat de coachee aan stevigheid wint.

In de praktijksessies ligt de focus op het rollenspel. We werken één op één, hierdoor kunnen we diepgang en kwaliteit beter borgen.

Bij voorkeur wordt in de praktijksessie gebruik gemaakt van een professionele rollenspel acteur.

Driehoeksgesprek

Binnen het traject zijn er formele momenten waarop de coach, coachee en leidinggevende met elkaar in gesprek gaan.

De driehoeksgesprekken dienen als thermometer binnen dit traject. Zijn we nog steeds op het goede pad? In dit formele moment zullen we samen met leidinggevende kijken naar realisatie van voorafgestelde doelen.

HEEFT U EEN SPECIFIEKE VRAAG OF WENS?

Neem gerust contact met ons op

Contact